Osmanlıca Yazıyorum!

Durum: Projelendirme aşamasında.

Harf Yardımı

H: ح
h: ه
w: ع
q: ق (veya 4 defa k)
A: آ a: ا
x: خ (veya 4 defa H)
T: ط
Z: ظ
<: ذ
>: ث
&: ء
وء: ؤ
يء: ئ
اء: أ
T: